snublesten

Biografier

Til minde om ofre for nazismen i Danmark

Schmul Sender Jonisch fotograferet i Horserød-lejren

Schmul Sender Jonisch

Schmul Sender Jonisch blev født i Warszawa den 13. marts 1899. I 1920erne flyttede han til Berlin, hvorfra han flygtede illegalt til Danmark i april 1938.

Jonisch havde ingen familie i Danmark, og han var ugift. Han modtog i en periode økonomisk støtte fra Mosaisk Troessamfund, men hutlede sig ellers igennem hverdagen. Fra september 1940 til juni 1941 var Jonisch indsat på Arbejdsanstalten Sundholm. Fra august boede han i et værelse i Sølvgade 34c, stuen. Jonisch var religiøs og kom i synagogen i Ole Suhrsgade. Der er ikke mange spor af hans liv i Danmark. Han blev arresteret af tyskerne den 4. eller 5. oktober 1943 og ført til Horserødlejren, hvor man kan se ham på den smalfilm, som en dansk nazist optog den 12. oktober, dagen før 175 personer blev deporteret til Theresienstadt. Nogle måneder efter ankomsten til Theresienstadt blev Jonisch ført til ghettoens “sindssygehospital”. Han havde mistet besindelsen, da hans hår skulle klippes på grund af lus.

Den 20. marts 1944 afgik en transport fra Theresienstadt til Auschwitz-Birkenau med 42 personer fra “sindssygehospitalet”, en læge og to sygeplejere. De fleste fra denne transport, deriblandt Jonisch, blev ført direkte til gaskammeret, og ingen af de 45 overlevede til befrielsen.

Jonisch var den eneste af de deporterede fra Danmark i oktober 1943, der blev ført videre til Auschwitz-Birkenau.

Skrevet af Silvia Goldbaum Tarabini (Snublesten Danmark)

Snublesten nedlagt: 2019