snublesten

Kontakt

Snublesten er fra Gunter Demnigs side tænkt som en borgerbevægelse. Engagerede borgere kan melde sig, hvis de ønsker at blive “fadder” til en snublesten.

Har du forslag til en snublesten og ønsker den lagt i 2024, bedes du henvende dig inden den 31.12. 2023.

Giv et bidrag til en snublesten

Man behøver ikke at være personligt relateret til den person, man ønsker at mindes med en snublesten. En snublesten koster 132 €, (ca. 1.000 kr.), og det er muligt at bidrage med hele eller dele af beløbet.

Ofte samles pengene ind af flere personer som for eksempel en skoleklasse, beboere i en ejendom eller lokale virksomheder. Snublesten lægges for private midler.

I Gunter Demnigs ånd er det ikke meningen, at pårørende skal afholde udgiften til en snublesten og derfor modtages bidrag fra interesserede gerne.

Snublesten Danmark

Snublesten Danmark er den ældste af snublestensgrupperne i Danmark. Vi arbejder for snublesten i hele Danmark undtagen på Fyn, hvor arbejdet varetages af Snublesten Fyn.

Såfremt du ønsker at få lagt snublesten på Fyn eller specifikt ønsker at give penge til snublesten på Fyn, bedes du skrive til Dorte Schmidt-Nielsen.

Som frivillig arbejdsgruppe er vi afhængig af andres hjælp med at finde informationer om nazismens ofre i Danmark. Vi kan ofte hjælpe med at bekræfte oplysninger, men ser helst, at henvendelser om konkrete personer er ledsaget af oplysninger om deres skæbne.

I videst muligt omfang hjælper vi med at søge tilladelse fra den pågældende kommune.

Snublesten Danmark har kun ressourcer til at lægge et vist antal snublesten hvert år, så vi forbeholder os retten til at prioritere. Vi er også nødt til at se på geografien, og er der flere interessenter i et område, opfordrer vi til, at man danner sin egen lokale gruppe.

Foredrag og rundvisninger

Snublesten Danmark laver gerne en snublestensrundvisning eller holder et foredrag om Gunter Demnigs projekt og vores arbejde. Interesserede må dog påregne som betaling at give et bidrag til én eller flere snublesten alt efter varighed og omfang.

Snublesten Danmark takker følgende for bidrag
Hofmann og Husmans Fond
Dagmar og Leon Levin’s samt C.A. Levin’s Fond
Sparekassen Kronjylland
Dönerkind
Private bidragsydere

Giv et bidrag

Snublesten Danmarks konto administreres af

Det Jødiske Samfund i Danmark
Jyske Bank
Reg: 5011
Kontonummer: 0001450339

Mærk overførslen “snublesten” + dit navn, så vi kan sige tak for bidraget. Ønsker du at bidrage anonymt, så udelad dit navn.

Send os en besked

Forslag til nye snublesten, skader på sten eller spørgsmål? Skriv til os: