snublesten

Biografier

Til minde om ofre for nazismen i Danmark

Preben Hansen ved sit billede af de hængte hollændere, 1945 eller 1946

Preben Hansen

Familien Hansen boede i Vestergade 84 i Aarhus, i en lejlighed på øverste etage. Familien bestod af Thorvald og Emma og de to sønner Preben og Ib.

Thorvald Hansen var født den 4. august 1895 i landsbyen Jerslev i Vendsyssel. Han blev udlært maler som sin far. I begyndelsen af 1920’erne fik han arbejde i Kolding. Her mødte han Emma, som arbejdede i en chokoladeforretning.

Emma var født den 5. juni 1903. Hendes far var landmand i Aagaard ved Kolding. I 1923 blev Emma og Thorvald gift, og samme år flyttede de til Aarhus. Ved siden af sit arbejde som bygningsmaler begyndte Thorvald at male billeder. Preben blev født den 2. februar 1925 og hans lillebror Ib den 15. februar 1928.

Thorvald Hansen fik antaget et billede på Kunstnernes Efterårsudstilling i København i 1930, og i 1931 holdt han en privat udstilling i sit hjem. Han var kritisk over for sine egne malerier og udstillede derfor sjældent, men i 1941 havde han en separatudstilling. Udstillingen var hans gennembrud, der viste ham som en betydelig maler, og den skabte respekt om hans navn. I de følgende år deltog han i flere udstillinger i Aarhus og i København.

Begge sønner, der gik på Kochs Skole, viste sig at have evner og interesse for kunst. De begyndte at tegne og male hjulpet af deres far.

Preben Hansen ved sit billede af de hængte hollændere (1945-46)

Ib gik ud af skolen som 14-årig efter tredje mellem. Hans forældre overlod det til ham selv at træffe sit valg: Han ville være maler. Han var begyndt at male allerede som 12-årig, og i efteråret 1942, bare 14 år gammel, fik han antaget fire billeder på Kunstnernes Efterårsudstilling i København. Aldrig før i Efterårsudstillingens historie havde så ung en kunstner fået billeder antaget på udstillingen.

Preben fik realeksamen og ville derefter være billedhugger.

Alle i familien blev involveret i illegalt arbejde. Thorvald fik efter aftale med modstandsledelsen i Aarhus arbejde med at tegne en stor model af nogle tyske befæstningsanlæg og flyvepladser i Jylland. Han tegnede anlæggene på madpapir, og hjemme hjalp Preben og Ib med at stykke et kort sammen, som blev sendt til England.

Thorvald, Emma og Ib var også involveret i illegalt bladarbejde, mens Preben var medlem af Villy Samsings sabotagegruppe. Han deltog i jernbanesabotage og sprængningen af den eneste kran på Aarhus Havn, der kunne løfte tyske kampvogne ombord på skibe, der skulle sejle dem til Norge.

Familien blev stukket af Grethe Bartram og arresteret af tysk politi den 6. juni 1944.

Thorvald og Ib blev først interneret i Horserød, derefter i Frøslev. Heldigvis vidste tyskerne ikke, at Thorvald havde spioneret mod deres anlæg.

Preben blev holdt fængslet i Vestre Fængsel og i Aarhus Arrest, da det kom for en dag, at han var medlem af Villy Samsings gruppe. Derefter kom han også til Frøslev.

På det tidspunkt var den 16-årige Ib allerede overført til koncentrationslejren Neuengamme og siden til udelejren Hannover-Stöcken. Her producerede VARTA blybatterier til undervandsbåde. De to brødre så aldrig mere hinanden efter arrestationen i juni.

Thorvald og Preben blev også overført til Neuengamme, til udelejren Alt Garge, hvor tyskerne opførte et kraftværk. De arbejdede som slavearbejdere med at lægge jernbanespor.

Emma fortsatte det illegale bladarbejde og deltog i det mislykkede forsøg på at likvidere Grethe Bartram.

Thorvald døde af sult og udmattelse på Ibs fødselsdag i februar 1945. Ib døde en måned senere på reviret i Hannover-Stöcken af sult, udmattelse og blyforgiftning. Deres grave kendes ikke, men der er to mindesten i muren i Mindelunden.

Preben kom hjem med De Hvide Busser, først til Sverige og den 17. maj 1945 til Aarhus. Han døde i 2000.

Gennem hele livet opbevarede Emma alt vedrørende sin mand og sine sønner: breve fra fængsler i Danmark og koncentrationslejre i Tyskland, benådningsansøgninger, Røde Korsbreve, scrapbøger om deres kunst og maleriudstillinger og meget andet. Arkivet er i 2022 blevet doneret til Museet i Neuengamme.

Emma døde i 1993.

 

Skrevet af Lasse Larsen, gift med Prebens datter Mette

Snublesten nedlagt: 2022