snublesten

Biografier

Til minde om ofre for nazismen i Danmark

Poul Seidenfaden

Poul Seidenfaden

Poul Seidenfaden blev født den 23. januar 1915 i Præstø som søn af kommunelærer Erik Seidenfaden og Elna, født Wille. Han blev student i 1934 fra Sct. Jørgens Gymna­sium på Frederiksberg og cand. polyt. i 1941. Opslagsværket “Faldne i Danmarks Frihedskamp” oplyser, at han som ansat på radiofa­brikken Allways i København under tje­nesterejser til Tyskland tilegnede sig vigtige tegninger og labora­torieresultater, som han gennem efterretningstjenesten lod gå videre til England. Han nævnes også som britisk SOE agent.

Poul Seidenfaden flyttede til Kolding i 1943 og boede på Haderslevvej 25. Han var formodentligt ansat på radiofabrikken Audiola. Poul Seidenfadens indsats i Modstandsbevægelsen er uvis. Normalt angives det, ligesom det er tilfældet for Jørgen Kelstrup, at han var tilknyttet bladgruppen i Kolding, der udgav det illegale blad Budstikken for Kolding og Omegn. Som i Kelstrups tilfælde virker det dog usandsynligt, da bladgruppen blev stoppet allerede i december 1943, og Poul Seidenfaden først blev arresteret d. 1. juni 1944. I Gestapos anholdelsesarkiv oplyses det kort, at han blev arresteret efter tysk ordre fra København. Dette kunne tyde på, at Poul Seidenfaden, ligeledes ligesom Kelstrup, arbejdede med efterretningsvirksomhed med forbindelse til København.

Selv om både Poul Seidenfaden og Jørgen Kelstrup boede i samme bygningskompleks i Kolding, og altså muligvis har haft opgaver af samme karakter, er der intet, der tyder på, at de har haft kendskab til hinandens arbejde i modstandsbevægelsen.

Efter arrestationen blev Poul Seidenfaden overført til Vestre Fængsel, København. Den 6. september blev han flyttet til Frøslevlejren og den 15. september 1944, i øvrigt sammen med Jørgen Kelstrup og andre, deporteret til koncentrationslejren Neuengamme med fangenummer 50.539, hvor han døde den 13. december 1944. Poul Seidenfaden er hædret i Mindelunden i Ryvangen. Han er også nævnt i Klokkestablen på Skamlingsbanken mellem Kolding og Christiansfeld.

 

Skrevet af Kim Mikkelsen, museumslærer ved Skoletjenesten Kolding og lærer på Sdr. Vang Skole

Snublesten nedlagt: 2021