snublesten

Biografier

Til minde om ofre for nazismen i Danmark

Emil V. Abrahamson antagelig fotograferet i en festlig anledning. Muligvis er anledningen hans 60-års fødselsdag i 1927.

Emil Valdemar Abrahamson

Emil Valdemar Abrahamson blev født i København i 1867. Han var eneste barn af sten- og billedhugger Carl Frederik Kjerstrup og hans jødiske kone Bolette, født Abrahamson.

Emil gik i Friskolen for Drengebørn af den mosaiske Tro og blev jødisk konfirmeret (bar mitzva) i 1883. Forældrene var blevet skilt i 1881. Emil giftede sig første gang i 1891 med Jenny Eugenie Nielsen, født 1869. De fik to sønner, Edgar (1892) og Sigurd (1900) Abrahamson. Efter at være blevet skilt fra Jenny giftede Emil sig i 1914 med Betty Helgeson, og deres sønner Helge Erik og Peer blev født i 1915 og 1917.

I 1886 etablerede Emil et agentur, og i 1891 fik han borgerskab som grosserer. Firmaet Emil V. Abrahamson, i daglig tale kaldet EVA, udviklede sig under Emils ledelse fra at være et agentur for tyske produkter til i eget navn at handle med farvestoffer og kemikalier til både tekstil- og læderindustrien og til land- og havebrug. Firmaet eksporterede til Norge, Sverige, Finland og Rusland.

Ved Emils 60-års fødselsdag i oktober 1927 skrev Nationaltidende om ham: “En munter, selskabeligt anlagt mand, der får den ikke ringe ros at være sine venners ven”. I omtalen blev han desuden rost for sine forretningsmæssige evner og ungdommelige fremtoning, skønt han få år forinden i 1922-23 havde mistet en millionformue ved Landmandsbankens krak og bl.a. måttet sælge sin fornemme sommervilla “Røntofte” på Bøgebakken i Snekkersten. Der blev afholdt auktion over indboet.

Helt galt kan det dog ikke have stået til, for da han i 1938 blev tvunget til at trække sig ud af firmaet efter pres fra den tyske virksomhed I.G.Farben, der ikke mått eller ville have jødiske samarbejdspartnere i udlandet, blev virksomhedens værdi anslået til 10.6 millioner datidskroner.

Det var bittert for Emil at måtte trække sig fra sit livsværk. I 1938 skrev han i et brev til sønnen Helge Erik: “Jeg er legemligt svækket – man kalder det alderdomssvækkelser – og åndeligt deprimeret”. I et brev til sin kæreste, Grethe, skrev Helge Erik, at det var en konkurrent i Danmark, der blot for at skade Emils forretning havde gjort tyskerne opmærksomme på hans jødiske tilhørsforhold. De to ældste sønner, Edgar og Sigurd Abrahamson, der allerede var medindehavere, overtog ledelsen af virksomheden og videreførte den.

I 1941 var Helge Erik og hans kone Grethe lige blevet forældre til en lille dreng, da han kun 26 år gammel døde af hjertestop efter astma-behandling. I 1943 blev Emil enkemand, da hans kone Betty døde af kræft 53 år gammel.

I september 1943 advarede modstandsmanden Mogens Staffeldt blandt andre Emil om den forestående aktion mod jøderne, men Emil slog det hen som løse rygter. Måske troede han sig sikker på grund af sine giftermål med ikke-jødiske kvinder, eller måske følte han sig beskyttet af sine mangeårige handelsforbindelser til Tyskland?

At det jødiske havde en betydning for ham, vidner hans testamente fra 1938 om. Heri betænker han den jødiske Carolineskolen og andre jødiske formål.

Emil ankom til Theresienstadt med transport nummer XXV/2 den 5. oktober 1943 og døde, antagelig ved selvmord, allerede den 15. oktober 1943.

 

 
 

Skrevet af Ira Hartogsohn (Snublesten Danmark) på basis af familieundersøgelser af Julie Abrahamson og samtale med Helge Erik Kjerstrup Abrahamson, der er hhv. olde- og barnebarn af Emil Valdemar Abrahamson og efter samtale med Silvia Goldbaum Tarabini Fracapane

Snublesten nedlagt: 2021