snublesten

Biografier

Til minde om ofre for nazismen i Danmark

Alfred Heymann

Alfred Heymann blev født i Assens den 24. oktober 1856. Han var søn af Henrik Abraham Heyman (1815-1905) og Edel, født Cohn (1827- 1902).

Ved folketællingen i 1860 var Alfred flyttet til Fredericia, hvor han var blevet plejebarn hos Isac Abraham Cohn.

I 1925 flyttede Alfred flyttet Hellerupvej 22 ved København, og ved deportationen i oktober 1943 boede han stadig i Hellerup, nu på Lille Strandvej 18B. Han ernærede sig som grosserer fra hjemmeadressen, og ifølge vejviseren for 1943 var han som 86-årig stadig erhvervsaktiv.

Han døde 87 år gammel den 21. maj 1944 i Theresienstadt. Alfred var aldrig gift og har ingen efterkommere.

En dagbog fra en anonym dansk fange i Theresienstadt beskriver Alfred Heymanns begravelse således:

“Mandag: Alle danskere, der arbejder i Sydkasernen og adskillige andre overværede begravelsen af Alfred Heymann. Det var en massebegravelse. Der var 21. Alle kasserne, man kan ikke kalde dem kister, var stablet i 7 rækker med 3 i hver. Dr. Friediger talte først på tysk, derefter på dansk efter at en hazan havde sagt bønnen for de døde. Han sagde nogle smukke ord om Heymann. Alt taget i betragtning gjorde vi danskere alt for at vise hr. Heymann den sidste ære. Da kisten skulle bæres ud, bad vi danskere om at bære den ud til vognen, der stod klar til at køre alle kisterne til krematoriet. Her i ghettoen bliver alle døde kremerede”.

(Snublestensgruppen i Danmarks oversættelse)

Kilde: Dansk jødisk genealogisk Database og Silvia Goldbaum Tarabini Fracapane, The Jews of Denmark in the Holocuaust – Life and Death in Theresienstadt Ghetto

 

Skrevet af Ira Hartogsohn (Snublesten Danmark)

Snublesten nedlagt: 2021