snublesten

Biografier

Til minde om ofre for nazismen i Danmark

Alfred Heymann

Alfred Heymann blev født i Assens den 24. oktober 1856. Han var søn af Henrik Abraham Heyman (1815-1905) og Edel, født Cohn (1827- 1902).

Ved folketællingen i 1860 var Alfred flyttet til Fredericia, hvor han var blevet plejebarn hos Isac Abraham Cohn.

I 1925 flyttede Alfred til  Hellerupvej 22 ved København, og ved deportationen i oktober 1943 boede han stadig i Hellerup, nu på Lille Strandvej 18B. Han ernærede sig som grosserer fra hjemmeadressen, og ifølge vejviseren for 1943 var han som 86-årig stadig erhvervsaktiv. Han døde 87 år gammel den 21. maj 1944 i Theresienstadt. Alfred var aldrig gift og har ingen efterkommere.

I sin bog Danske jøders liv og død i Theresienstadt (Gyldendal 1923) skriver Silvia Goldbaum Tarabini:

“Når fangerne døde, blev de opbevaret i lighuset (Zentralleichenhalle) i Südstrasse 3, indtil en lille ceremoni fandt sted i den såkaldte ceremonisal, der lå i Südstrasse 5”.

Silvia Goldbaum Tarabini gengiver en anonym dansk fanges dagbog, der beskriver Alfreds begravelse:

“Mandag: “Alle Danskerne, der arbejder i Südbarakkerne og flere andre var med til Alfred Heymans Begravelse. Det var en Massebegravelse. Der var 21. Alle Kasser, man kan ikke sige Kister, var stablet op i 7 Rækker, med 3 i hver i Række. Dr. Friediger talte, efter at en Chazan havde sagt Dødsbønnen, først paa tysk, derefter paa dansk. Han sagde nogle smukke Ord om Heymann. I det hele taget gjorde vi danskere alt for at give Hr. Heymann en sidste Ære. Da Kisten skulde bæres ud forlangte vi danske at bære hans Kiste ud til Vognen, der skulde køre alle Kister ud til Krematoriet. Her i Ghettoen bliver alle døde brændt.

Silvia Goldbaum Tarabini skriver videre:

Grosserer Alfred Heymann, der ved sin død var 87 år gammel, havde været aktivt engageret i at arrangere sommerlejre for børn fra 1912 og op gennem 1920´erne. Han havde også været vært for  feriebørn i sit og søsterens hjem. Selvom han stammede fra en af de gamle dansk-jødiske familier, var han kendt og afholdt blandt de russiske immigrantfamilier netop på grund af sit arbejde for børnene. Og både medlemmer af de gamle danske familier og af de russiske familier deltog i ceremonien, der fandt sted den 22. maj 1944 i Theresienstadt.

 

 

Skrevet af Ira Hartogsohn (Snublesten Danmark)

Snublesten nedlagt: 2021